Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Azonosító: HUSRB/1203/121/145
Pályázat címe: CROSSWATER – Vízjárási szélsőségekkel szembeni fellépés összehangolt intézkedésekkel (árvíz, belvíz, aszály) – „Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought”
Lead Partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.)
Projekt Partner: LP – Újvidéki Városfejlesztési Iroda (ZIGNS), PP1 – Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG)
Projekt megvalósítási ideje: 2013-2014
Projekt összköltségvetése: 6.6294.000 Ft(217.170 euró)

Projekt Leírás:

Újabb közös magyar-szerb ár- és belvízvédelmi program valósult meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. A másfél évig tartó, június végén befejeződő munka több mint 1,1 millió Euró összköltségből valósult meg.

A vízhiánynak erősen kitett beavatkozási területek problematikájának komplex kezelésére a határ mindkét oldalán jelenlevő szakintézmények összefogására és együttműködésére volt szükség. A Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a mórahalmi Homokkert Nonprofit Kft. közös projektje, az „Összehangolt intézkedések rendkívüli vízgazdálkodási eseményeknél – elsősorban árvíz, belvíz és aszály esetén” 100%-os támogatás mellett valósult meg. A projekt összköltsége: 1.136.330 Euró, melyből az ATIVIZIG támogatása: 536.200 Euró volt. A kivitelezés 2013.01.01-jén kezdődött és 2014. június végén fejeződött be, fő célja pedig az extrém vízgazdálkodási körülmények kezelésére szolgáló szakmai tudás fejlesztése, továbbá eszközök beszerzése volt.

A program alkalmával extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos területi érzékenységi felmérést végeztek Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint a Vajdaságban. A felmérés során a terepi viszonyokat, a területhasználókat, az épített környezetet, az ipari és mezőgazdasági létesítményeket, a meglévő vízelvezető, vízvisszatartó-, vízkormányzó műtárgyak, létesítményeket, a védett-, védendő természeti elemeket dokumentálták, és az eredményeket tanulmány keretében foglalták össze. A felmérések végeredményeként egy térinformatikai alapon kidolgozott web felületen keresztül működtethető érzékenységi térkép készült. A megvalósult térinformatikai rendszer segítségével lehetővé válik többek között a klímaváltozással járó extrém időjárási jelenségek (pl. hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék) modellezése is. A projekt során az árvíz, belvíz és aszály tekintetében mind a magyar, mind a szerb oldalon az eddigi tapasztalt érzékenységi intézkedések felmérése is megtörtént. Ennek folyamán a szerzett tapasztalatokról kézikönyv készült, melynek tartalmát a civilek és az önkormányzatok is megismerhetik.

A projekt kapcsán beruházás jellegű tevékenységek is megvalósultak. A Homokkert Kft., mint projektpartner Mórahalmon egy látogatóközpontot alakított ki, ahol bemutatják az extrém vízgazdálkodási események kezelésére szolgáló technikákat, valamint képzési, továbbképzési helyszínként és információs pontként is funkcionál a jövőben. Az ATIVIZIG a határ menti térségben lévő csatornafenntartási feladatok elvégzéséhez két darab kotrógépet szerzett be, míg a vezető partner egy korszerűen felszerelt szivattyútelep építését valósította meg.

Az együttműködés a határ menti települések vízgazdálkodási problémáinak megoldását európai szintre emeli. A probléma megoldása több mint 1 millió ember életkörülményeit befolyásolja jótékonyan, a projekt hosszú távú hatásának köszönhetően.