Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken HURO/0901/207/2.2.2

Azonosító: HURO/0901/207/2.2.2
Rövid cím: Környezetvizsgálat
Pályázat címe: „Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken”
Lead Partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.)
Projekt Partner: Körös vidéki Múzeum (Románia, cod 410464 Nagyvárad B-dul Dacia 1-3. )
Projekt megvalósítási ideje: 2011-2012
Projekt összköltségvetése : 114.950,- EUR

Projekt Leírás:

Napjainkban a természetes élőhelyek egyre veszélyeztetettebbek az emberi tájátalakító hatások és a klímaváltozás negatív következményei miatt. A legveszélyeztetettebb területek közé tartoznak a vizes élőhelyek, amelyek esetében már kismértékű antropogén hatás is jelentős és gyors változásokhoz vezethet.

Habár a Kárpát-medencét nagyfokú mozaikosság jellemzi, területét a határok figyelembe vétele nélkül egységes rendszerként kell kezelni. Erre nyújt lehetőséget az EU által finanszírozott ’Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program’.  Ebben a programban az ’Éghajlati változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken’ c. projekt (HURO/0901/207/2.2.2) keretében két eltérő lokális környezeti adottságokkal rendelkező vizes élőhely vizsgálatát végeztük. A két mintaterület a mórahalmi Nagyszéksós-tó szikes tó, és a romániai Nagyvárad közelében lévő Püspökfürdő karsztos hévízi forrástó. Püspökfürdővel ellentétben Nagyszéksós-tó egy antropogén hatások által kevéssé érintett „védett részt is tartalmazó” terület.

A projekt vizsgálatai során a két vizes élőhely állapotát, az emberi behatás által befolyásolt környezeti és ökológiai folyamatok dinamikáját vizsgáltuk. A projekt során paleoökológiai elemzéseket, talaj- és vízkémiai méréseket és földtani vizsgálatokat végzünk a területeken. A terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapján a nyert adatok összehasonlító elemzésével lehetőség nyílt, a vizsgált paraméterek paramétertérképeinek összeállítására és a területek fejlődéstörténetének elemzésére.

Célunk mindkét területen a részletes állapotfelmérést követően az ökológiai potenciál meghatározása, a degradáció mértékének, valamint annak felmérése volt, hogy a vizes élőhely természetes ökológiai funkciójának ellátására alkalmas-e. A vizsgálati eredmények idősora alapján megállapítható volt, hogy a projekt időszaka alatt hogyan változtak az egyes környezeti paraméterek.

Az eredmények felhasználásával olyan környezetváltozási előrejelzések készíthetőek el, amelyek alapján a Nagyszéksós-tó esetében a beruházások jellegének, mennyiségének meghatározásával fenntartható területhasználat koncepció kerülhet kidolgozásra.

Kiadvany_KOrnyezetvizsg_HURO0901_207_222